Het project

Mijn Eerste Concert! is een muziekproject van 6 weken waarin de kinderen op een echt instrument muziek leren spelen en hun eerste concert zullen geven met een groot orkest.

Hierbij wordt perfect samengewerkt tussen de basisschool, muziekvereniging en professionele musici.

  • Week 1 introductie les muziek (in de klas tijdens schooltijd).
  • Week 2, 3, 4 en 5 muzieklessen (in de klas tijdens schooltijd).
  • Week 6 Afsluitend concert door de kinderen + orkest. Het concert vindt plaats na schooltijd.

De kinderen kunnen kiezen voor het leren bespelen van cornet, klarinet of slagwerk. Tijdens de muzieklessenserie komen drie vakdocenten (tegelijkertijd) de lessen verzorgen. De kinderen worden (zoveel mogelijk rekening houdend met hun keuze) over deze drie docenten verdeeld. Uiteraard is het, in overleg tussen muziekvereniging en bassischool, ook mogelijk de instrumentenkeuze te beperken. Speciaal voor het lesgeven aan grote groepen is door Mijn Eerste Concert! een digitale methode ontwikkeld gebruikmakend van moderne media en digibord. Muziekinstrumenten worden door Mijn Eerste Concert ter beschikking gesteld aan de leerlingen. De leerlingen krijgen in de lesperiode een muziekinstrument mee naar huis. Thuis kunnen ze oefenen op het instrument met ondersteuning van de speciaal hiervoor ontwikkelde website mijneersteconcert.nl (log-in gedeelte)

  • De lessen worden verzorgd door professionele musici.
  • Het afsluitende concert vindt plaats in combinatie met de samenwerkende muziekvereniging.
  • Speciaal ontwikkelde methode gebruikmakend van moderne media.
  • Leerlingen krijgen tijdens de lesperiode een muziekinstrument mee naar huis.
  • Lesperiode op afspraak.
  • Les duur (in overleg) 45 of 50 minuten.


Mijn Eerste Concert

Mijn Eerste Concert! is een muziekproject van 6 weken waarin de kinderen op een echt instrument muziek leren spelen en hun eerste concert zullen geven met een groot orkest. Hierbij wordt perfect samengewerkt tussen de basisschool, muziekvereniging en professionele musici.